KIM BYŁEM ?   -   KIM JESTEM ?   -   GDZIE ZMIERZAM ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ta ikona informuje, że w jej pobliżu znajduje się
 odnośnik (link)
 prezentujący temat.

 

 
Grzałka Davey'ego - Niezwykłe FREE Energy!

22.02.2009


1. Wyliczenie elektryczne i cieplne Grzałki Sonicznej Davey'ego - uaktualnienie

2. Schemat grzałki (Dominik Myrcik)

3. Zdjęcia prototypów grzałki

PETER DAYSH DAVEY - NIESTETY ZMARŁ POD KONIEC 2008 ROKU

 
>Strona główna>Video

Postanowiłem, że przetłumaczę ten krótki News z Nowej Zelandii na j. polski - co prawda jest tam parę błędów - ale myślę, że sens został oddany i widok niezwykłej Grzałki Sonicznej Petera Davey to mocny widok.

Działająca Grzałka Davey'ego - napisy PL


 

 

 

Chyba wszyscy wiedzą zaglądający na moją stronę, czym jest Grzałka Telekinetyczna Petera Daysh Daveyego (czyt. Pitera Dejsz Dejwiego).

Wielokrotnie opisywał ją na swoich stronach prof. Jan Pająk. Grzałka ta wytwarza efekt telekinetyczny (odmiana pulsowania pola magnetycznego), czyli daje więcej energii do otoczenia, niż pobrała prądu. Co znaczy, że jest urządzeniem FREE ENERGY - darmowej energii.

Każdy może taką grzałkę zbudować, jeśli ma odpowiednią ilość samozaparcia i ambicji - i oczywiście zdolności.

Nie będę się za bardzo rozpisywał nad konstrukcją grzałki, ponieważ jej dokładny opis, jak wspomniałem znajduje się na wielu stronach.

Ponieważ ja sam niestety nie byłem nigdy i w tym życiu nie będę zdolnym matematykiem - nie potrafiłbym wyliczyć nawet tak prostych obliczeń, jak poniżej (po prostu nie znam wzorów).

A poniższe wyliczenia przesłał mi pewien elektryk-elektronik z bardzo dużym doświadczeniem pracy i praktyki. Jeśli Państwo znajdą błąd w obliczeniach, proszę przysłać mi poprawkę na mój adres email - totalizm@tenbit.pl.

Poniższe wyliczenia są dokładnym cytatem z emaila, jaki ów fachowiec mi przesłał.

1. Wyliczenia elektryczne i cieplne.

CYTUJĘ:

Panie Dominiku
 
Po przesłanym linku, gdy tak czytam o tej grzałce to dochodzę do coraz większego przekonania, iż w tym doświadczeniu zachodzi zjawisko telekinezy. Weźmy to na tapetę obliczeniową. Chyba, że jestem juz stary i zapomniałem jak posługiwać sie podstawową wiedzą szkolną? Dlatego proszę o sprawdzenie - bo nie dowierzam co widzę?
 
W przykładzie podano, że zagrzano 15 L wody , to masa wody m = 15 kg
zakładamy, że  woda o temperaturze pokojowej  t1 = 20 stopni C. ogrzała się do t2  = 60 stopni C.  Przyrost temperatury Delta t  wynosi 40 stopni. Czas grzania 10 minut co  t = 10 min * 60 sek/min dając 600 sek
 
Obliczmy ile kilokalorii potrzeba na ogrzanie podanej ilości wody
Ze wzorów na liczenie bilansu cieplnego wynika, że ilośc ciepła  
Q = m * c * ( t2 - t1 )
m - to masa 15 kg, c - to ciepło właściwe wody wynoszące  1 kcal/kg * stopień, przyrost temperatury Delta t  wynosi 40 stopni
Q = 15 (kg) * 1 (kcal/kg * stopień)  * 40 (stopni) ,  po uproszczeniu jednostek, znikają kg, stopnie, pozostają kalorie. Wynik powinien być w kaloriach
 
Po przemnożeniu wynosi:

Q = 600 kcal  Tak wiec do podgrzania 15 litrów wody od 20 st do 60 st potrzebne jest 600 kcal


A jak to wygląda pod względem elektrycznym. Ze znajomości podstaw elektrotechniki zależność na pobieraną moc dla prądu stałego jest P = U * I 
a dla prądu zmiennego  P = U * I  * cos fi
U = 220 V, I = 11 A,  zakładamy cos fi = 0,85   zatem  P = 220 (V) * 11 (A) * 0,85   po przemnożeniu  wynosi  2057 W  a wyrażone w KW = 2,057 kW.
Moc elektryczna działała w ciągu 10 minut czyli obliczone 600 sek. co dało efekt pracy  A = 2,057 (kW) * 600 (sek)  Zatem  A = 1234.2 KW sek
A = 1234,2 (kW sek) : 3600 (sek/h)  po obliczeniu liczb oraz jednostek otrzymamy A = 0,3428333 kWh
1 kWh = 860 kcal/ kWh    czyli   Q = 0,3428333 (kWh) * 860 (kcal/ kWh)     co po przemnożeniu   daje ilość ciepła  294,8 kcal  zaokrąglimy do 300 kcal
 
Czyli wniosek - do zagrzania tej ilości wody 15 litrów potrzeba 600 kcal, a grzejąc grzałką Dave'a zużywamy 300 kcal czyli połowę tego co w konwencjonalnym układzie.  Zatem nabieram przekonania, iż to zaiste grzałka telekinetyczna. A może tkwię w błędnym rozumowaniu.

Proszę liczcie to i wyprowadźcie z błędu jeśli taki popełniłem ?  
 
  Poprawka! Jeden z zasłużonych totaliztów zauważył, że dla urządzeń typu grzałka wartość COSINUS FI nie wynosi 0,85 jak przyjęto w obliczeniach, a 1 co zmienia wynik z 300 kalorii na około 347 kilo kalorii.

 

Uaktualnienie 22 luty 2009: Pragnę odnieść się do zgłoszonej Poprawki ze strony  http://angelus-silesius.pl/articles/grzalka_daveyego.html#obliczenia  w odniesieniu do grzałki sonicznej, którą cytuję.

 

Z trójkąta mocy wynika, iż w przypadku obciążenia czysto oporowego współczynnik mocy jest równy jedności, co oznacza przypadek idealny, ponieważ moc bierna jest równa zeru. W praktyce przypadki idealne nie występują z powodu pojawiania się w obwodzie pojemności  oraz  indukcyjności,  zatem współczynnik mocy cos fi będzie bliski jedności bez osiągania wartości 1 (jeden).  Nie sądzę, że przerwa w obwodzie roboczym grzałki miała charakter czysto oporowy - rezystancyjny. Zatem spieranie się jest bezprzedmiotowe. Można to jedynie zmierzyć bezpośrednio właściwym miernikiem lub pośrednio - obliczyć ze wskazań innych przyrządów.

 

Nawet gdyby współczynnik wynosił 1, to i tak niewiele zmienia wniosek ogólny. Wynik z 300 kcal, na wskazane 347 kcal (kilokalorii)  to zaledwie nieco więcej niż pierwotne obliczenie. A do ogrzania tej ilości wody w sposób tradycyjny potrzebne było 600 kcal, gdy przy grzałce, Petera Daysh Daveyego tą samą ilość zagrzejemy 300 lub 347 kilokaloriami - a to jest o  wiele korzystniej. Zatem podtrzymuję swój pogląd, iż to może być dowód na występujące zjawisko telekinetyczne?

 


2. Schemat Grzałki.

(kliknij na schemacie, aby obejrzeć większy rozmiar)


(kliknij na schemacie, aby obejrzeć większy rozmiar)


3. Zdjęcia grzałki różnych prototypów.

Peter Davey zmarł pod koniec 2008 roku zabierając tajemnicę grzałki do grobu, dlatego będziemy musieli wynaleźć ją od nowa.

 
numer gg: 1010567
 
Logo totalizmu:
 
 

Motto totalizmu: Wiedza to odpowiedzialność
 

Mottem tej najmoralniejszej obecnie filozofii-religii jest:
"Wiedza to odpowiedzialność"
 
 
 
 
 
 

 

  (C)opyright by Dominik Myrcik 2000-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone.

This Page support: 800x600, 1024x768.  IE 5.0+; Mozilla Firefox 1.04+

Strona sprawdzona przeglądarkami: Internet Explorer 6 oraz Mozilla Firefox 1.06