KIM BYŁEM ?   -   KIM JESTEM ?   -   GDZIE ZMIERZAM ?

Podsumowanie niektórych, bardziej istotnych działań

wspierających i promujących
teorie prof. Jana Pająka oraz idee,

odkrycia związane z  totalizmem (od roku 2000)

(Aktualizacja: 31.12.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie moich działań dla totalizmu.

12.05.2014

 

 

Minęło prawie 15 lat od kiedy w dość tajemniczy sposób zostałem naprowadzony na prace prof. Jana Pająka z Nowej Zelandii.

Chciałbym teraz Czytelnikowi wypunktować i przypomnieć moje najważniejsze - tj. główne punkty i cele, jakie osiągnąłem w okresie owego prawie 15-lecia mojej osobistej pracy na rzecz totalizmu oraz innych teorii prof. Jana Pająka z Nowej Zelandii.

Oto, co ja, Dominik Myrcik wykonałem od roku 2000 na rzecz totalizmu i innych teorii prof. Pająka (z pominięciem bardzo wielu rzeczy, pozostawiłem najważniejsze nawet, jeśli wydają się mało znaczące, jak np. rozmowa telefoniczna z Fundacją Mater Dei z Malborka).

Oczywiście pomiędzy tymi głównymi działaniami, z których większość wymagała olbrzymich ilości energii istnieje jeszcze cała masa istotnych, wypełniających owe główne punkty mniejszych działań, które jednak zostały pominięte.

=====================================

1. (2000-2012) Aktywny udział w około 7 internetowych grupach dyskusyjnych, które były związane z promowaniem idei i teorii prof. Jana Pająka.

2. (2001-2013) Nieustanne próby zainteresowania teoriami prof. Pająka, również własnymi propozycjami programowymi wszelkich możliwych mediów w Polsce, również Uczelni Wyższych oraz firm prywatnych – w tym okresie wysłano około 3000 emaili (lub więcej, autor nie jest w stanie oszacować dokładnej liczby – główna ich liczba przypada na lata 2001-2009). Oprócz emaili wysłano ok. 50 standardowych kopert A4 z CD oraz listami przewodnimi do instytucji, firm, mediów.

3. (2001) 1-sza książka „Na krawędzi Prawdy”

4. (2001) 1-sza strona internetowa autora dotycząca teorii prof. Pająka

5. (2001) Dzięki redaktorom nieistniejącego już młodzieżowego programu „Tenbit.pl” moja strona została wspomniana na antenie na żywo jako zajmująca się „tematami paranormalnymi” oraz ufo.

6. (2003) – Praca inżynierska autora dotycząca Teorii Magnokraftu pt. „Magnokraft jako pojazd, który w przyszłości zmieni życie na Ziemi”.

7. (2004-2005) Przeprowadzenie 5-cio godzinnego wywiadu z uprowadzonym na planetę NEA przez UFO, niezwykłym Andrzejem Domałą (oraz późniejsze udostępnienie owego wywiadu na stronie).

8. (2005) Przygotowania do stworzenia 2-giej strony internetowej (opracowanie wizji oraz programowe i graficzne przygotowanie strony; opracowanie pierwszych artykułów)

9. (2005) Zorganizowanie 3 bezpośrednich spotkań w odstępach kilkumiesięcznych (w moim rodzinnym Boronowie) ze słuchaczami zainteresowanymi teoriami prof. Pająka.

10. (2006) Uczestnictwo w Zlocie zwolenników totalizmu we Wszewilkach. Jako jeden z bardzo nielicznych ludzi dotarłem na ów Zlot.

11. (2007) Uruchomienie strony internetowej www.angelus-silesius.pl

12. (2007-2014) Ilość artykułów na mojej stronie rośnie stopniowo do ponad 150

13. (2007) Odrzucenie mojego projektu programu o Tajemnicach Wszechświata przez Radio Piekary – i późniejszy start tego projektu (2010) na owej antenie z innymi autorami.

14. (2008) Sformułowanie konstrukcji WEB 3.0 – pierwszej najważniejszej prywatnej idei autora – ze względu jednak na zaangażowanie autora w promowanie totalizmu oraz w owoce, jakie przyniosą kiedyś rozwiązania WEB 3.0 (mojej konstrukcji) oraz Personal Life Assistant ów projekt jest powiązany z totalizmem, jako użyteczny dla całej ludzkości (w przyszłości).

15. (2008) Krótka wypowiedź udzielona telewizji TVS w sprawie Katastrofy Tunguskiej – ów program powstał na stulecie katastrofy.

16. (2008) We wrześniu 2008 oddaję Czytelnikom 2-gą książkę „Na krawędzi Prawdy 2” związaną z teoriami prof. Pająka.

17. (2008-2009) Przygotowanie grafik prezentujących wybrane rysunki Teorii Magnokraftu.

18. (2009) Biorę pod moje "skrzydła" najważniejsze strony prof. Jana Pająka - w sensie aktualizacji najistotniejszych zbiorów i idei prezentowanych przez prof. Pająka w internecie. Było to o tyle ważne, że często darmowe serwery ulegały awariom, kończyły się limity transferu (bandwidth limit) lub serwery ulegały zamknięciu/zablokowaniu. Od tej pory wszystkie strony są w miarę na bieżąco aktualizowane.

19. (2010) W obliczu rosnącej ilości kataklizmów autor dokonuje szokującej analizy wszystkich kataklizmów (w których zginęło co najmniej 100 osób) od czasu narodzenia Jezusa do 2010 roku – teorie prof. Pająka znajdują potwierdzenie w owych wynikach – a także na bazie tych wyników zostaje sformułowana nowa teoria o 3 etapach siły kataklizmu (ostrzegawczy, przynaglający, anihilujący) – wynikiem owych analiz było szokujące przewidzenie następnego trzęsienia ziemi w Christchurch. Odnalezienie legendy miasta Saefthinge z Niderlandów, potwierdzającej prawdy ustalone przez totalizm.

20. (2011) Po trzęsieniu ziemi w Christchurch we wrześniu 2010 dokonałem analizy kataklizmów – i przewidziałem przed kolejnym trzęsieniem w Christchurch jego nadejście (tyle, że NIE spodziewałem się, iż nadejdzie ono tak szybko).

21. (2011) Odnalezienie zaskakującego fragmentu w Biblii, że Bóg cofa życie danego Człowieka „dwa a nawet trzy razy” – co dowodzi nieistnienia reinkarnacji, w którą autor uprzednio wierzył.

22. (2013) Rozmowa telefoniczna z przedstawicielem fundacji Mater Dei, która chce odbudować Madonnę z Malborka, o której to odbudowie prof. Pająk wyraża niepokój ze względu zgromadzenie przez ów posąg negatywnych energii.

23. (2014) – Intensywna praca nad tłumaczeniem autorskiej niemieckojęzycznej strony – zlecenie tłumaczeń, udostępnienie domeny Angelus-silesius.de oraz Angelus-silesius.eu dla niemieckojęzycznych Czytelników.

24. (2014) Zlecenie tłumaczeń w języku niemieckim stron prof. Pająka „god_istnieje”, „immortality_pl”, "totalizm_pl" oraz ich konwersja i opracowanie na język html.

25. (2014, marzec) Podjęcie próby zainteresowania krajów niemieckojęzycznych (Austria, Szwajcaria, Niemcy) – wysłanie około 1700 emaili do przedstawicieli wszystkich mediów (gazety codzienne i lokalne, czasopisma, telewizje, radia).

26. (2014) Aktywne zaangażowanie w kampanię wyborczą kandydata do sejmu Nowej Zelandii prof. Jana Pająka.

27. (2014) Przekazanie 76 niemieckim miastom wyników badań kataklizmów, w tym: (1) Osobiste przekazanie Burmistrzom (za pośrednictwem kancelarii, gdyż zastanie Panów Burmistrzów graniczyło z "cudem") obydwu niemieckich miast dotkniętych powodzią w 2013 roku; (2) Wysłanie pocztą zwykłą do Burmistrzów 20 największych niemieckich miast papierowych egzemplarzy wyników kataklizmów; (3) Wysłanie drogą emailową do Burmistrzów pozostałych 54 największych niemieckich miast tych wyników.

28. (2015/2016). Film biograficzny mojego autorstwa w formie portfolio o dr Janie Pająku w 3 językach: niemieckim, polskim i angielskim.

29. (2016/2017). Stworzenie grafik dla potrzeb dr Jana Pająka i totalizmu.

30. (2018) - Film "Zagłada ludzkości 2030"

31. (2018) - Rozpoczęcie tłumaczenia na język polski "Gradido - naturalna ekonomia życia)

32. (2018) - Udział i wypowiedź w filmie Pana Artura Witka pt. "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea"