Marsz Autonomii Szlunska

     Cztery filary Śląskości

  | Moje wynalazki | Artykuły | Moja muzyka | Perły Ludzkości | O Śląsku | Moje marzenia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ta ikona informuje, że w jej pobliżu znajduje się
 odnośnik (link)
 prezentujący temat.

 

Minister Miller zabrania być Ślązakiem?

15.02.2011

    
>Strona główna>O Śląsku
 

 Kolejna porażka ministra rządu D. Tuska. Nie dość, że rząd zaliczył wpadkę z koleją, ministrem Klichem - teraz kolejna wpadka: Łemkowie, Kaszubi, Słowacy, Łotysze, Litwini oraz mniejszość niemiecka popierają starania Ślązaków o uznanie Naszego Języka za język ustawowy, jak np. kaszubski.

Minister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jerzy Miller, sugerował powyższym mniejszościom etnicznym, aby zagłosowali przeciwko Ślązakom, aby zagłosowały przeciw demokracji.

W demokratycznym kraju, w którym narodowości powinny być uznawane i szanowane jak wszędzie, minister demokratycznego rządu proponował tak haniebne rozwiązanie!

To przejaw otwartej antyśląskości demokratycznego rządu, dyskryminacji i braku demokratycznych reguł wolnego państwa.

Coś takiego na Zachodzie spotkałoby się z natychmiastową dymisją ministra.

NA SZCZĘŚCIE MNIEJSZOŚCI NIE POSŁUCHAŁY MINISTRA MILLERA.

Źródło: Dziennik Zachodni

 

 

 

 

 
numer gg: 1010567
 
Logo totalizmu:
 
 

Motto totalizmu: Wiedza to odpowiedzialność
 

Mottem tej najmoralniejszej obecnie filozofii-religii jest:
"Wiedza to odpowiedzialność"
 
 
 
 
 
 
  (C)opyright by Dominik Myrcik 2000-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone.

This Page support: 800x600, 1024x768.  IE 5.0+; Mozilla Firefox 1.04+

Strona sprawdzona przeglądarkami: Internet Explorer 6 oraz Mozilla Firefox 1.06