KIM BYŁEM ?   -   KIM JESTEM ?   -   GDZIE ZMIERZAM ?


Moje idee i "wynalazki" już działają!
(lub wkrótce nadejdą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzieja umiera ostatnia!

07.09.2014

 

 

Kiedy formułowałem moją wizję Web 3.0 oraz nowych urządzeń Personal Life Assistant byłem absolutnie przekonany i pozostaję nadal, iż moje idee czy wynalazki oraz kierunki przyjęte przeze mnie są słuszne - a ktoś kiedyś (niestety, najprawdopodobniej nie autor, co nawiasem mówiąc jest przyczyną wielu wewnętrznych przykrości) powoła owe idee czy wynalazki do życia. Użycie tych idei, konstrukcji ich funkcjonowania zgodnie z zamysłem autora oraz nazwa "Personal Life Assistant", czyli Osobisty Asystent Życiowy autor honorowo rezerwuje po wsze czasy dla siebie, jako pierwszy, który je sformułował publicznie.

I tak też się stało z najważniejszymi moimi ideami: Web 3.0 i PLA. Owa nowa "generacja internetu", jak w skrócie można nazwać web 3.0 to nic innego jak uporządkowanie danych, życia osobistego i wszystkiego, co związane z internetem i oddanie owych informacji w łatwej do zapamiętania i zarządzania treści - czyli powłoce (shell), której zewnętrzna forma ogranicza się do strony www, która umożliwia pełną kontrolę nad własnym życiem elektronicznym, informatycznym i bankowym.

Przyznam uczciwie, że ja osobiście sądziłem, iż pierwszym krokiem będzie standaryzacja software a później hardware. Okazuje się, że jest inaczej: oto największe firmy na świecie chcą stworzyć "internet rzeczy" - czyli standaryzację około 200 miliardów urządzeń peryferyjnych podłączonych do internetu. Urządzenia te mają działać niezależnie od oprogramowania, systemu operacyjnego, czy firmy dostarczającej dany sprzęt lub usługę.

Jedną z ciekawszych idei, z którą Czytelnik może się zapoznać, a której powstawania nie sformułowałem ani w internecie ani też pisemnie - zasady działania programu powstawały tylko i wyłącznie w moim umyśle - polska firma wdrożyła taki program i to niemal dokładnie tak, jak jest to w mojej wizji - było dla mnie dużym zaskoczeniem, że ktoś równolegle na moich oczach wprowadził program, którego zasady działania i idea od długiego czasu sprawiła, iż zacząłem nawet poszukiwania kogoś, kto napisze dla mnie taki program. Jednak druga część funkcjonowania mojej wizji nie została jeszcze przez nikogo opracowana - dlatego jeśli nie zgłosi się nikt chętny, zachowam ją na razie dla siebie.

Zarówno w powyższej, jak i innych ideach okazuje się, że są wynalezione i powoływane często równolegle przez wielu autorów czy wynalazców. Jako przykład pozostawiam do rozważenia właśnie program wymiany informacji na telefony komórkowe o korkach i ruchu ulicznym.

Pod niniejszym artykułem Czytelnik znajdzie linki do niektórych idei, które są zbieżne lub niemal identyczne z tymi, które postulowałem od kilku lat (szczególnie web 3.0 i PLA), co oznacza, że generalny kierunek, który przyjąłem w swoich rozważaniach był bardzo dobry i zaowocował zaprojektowaniem lub stworzeniem przez instytuty/firmy bliźniaczych rozwiązań, chociaż jak osobiście wierzę, kiedyś jednak dojdzie do pełnej implementacji rozwiązań przeze mnie postulowanych, zaś pewne drobne różnice nie będą miały istotnego znaczenia.

Oto sformułowane przeze mnie idee, których powołanie stało się faktem, lub w niedalekiej przyszłości stanie się rzeczywistością:

  • WEB 3.0 - mimo, iż jest to w pełni mój projekt i zakładał on najpierw powołanie "software" - największe firmy na świecie najpierw powołały standaryzację "hardware"
  • Personal Life Assistant - jestem niezachwianie przekonany, że w niedalekiej przyszłości, nasze smartfony i telefony będą zawierać w sobie niemal całe nasze technologiczne i internetowe życie - niczym nasz asystent będą nam pomagać w podejmowaniu decyzji i organizacji życia.
  • Program do wymiany informacji o ruchu drogowym - stworzony przez kilka firm (autor nie miał pojęcia o ich istnieniu) potwierdzają, że kierunek myślenia i idei przyjęty przez autora jest słuszny. Druga część mojego projektu NIE została jeszcze przez żadną firmę wdrożona, mam nadzieję, że znajdą się chętni do współpracy w tym zakresie.

Aby jednak zarezerwować w przyszłości dla siebie honorowe i moralne miejsce, jako autora głównych idei (PLA + WEB 3.0), ja już od 2008 roku wysyłam do największych firm technologicznych, instytutów światowych i europejskich informację o moich projektach - w tym również w formie wydrukowanej (papierowej). Wszystkie najważniejsze technologiczne firmy, instytuty, konsorcja standaryzacji WWW otrzymały co najmniej 1 email (a bardzo często po kilka do różnych komórek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych) lub kompletny wydruk projektów.

Ze względu na barierę językową, Kraje Azjatyckie nie otrzymały (stan na 2014 rok) takich projektów i propozycji - co jest jednak ciekawe, właśnie największe zainteresowanie moją stroną i projektami pochodzi z krajów azjatyckich, głównie z Chin, Japonii, Tajwanu, Hongkongu, Singapuru.


Linki do  niektórych idei, zbieżnych lub równoległych z ideami Autora:
================================================

1. Internet rzeczy
2. Technologie Jutra
3. Gadżety przyszłości
4. Intel zapowiada rewolucję
5. Microsoft - ekrany przyszłości
6. AutoRadar
7. Ekran dotykowy